ข้อมูลครุภัณฑ์
จำนวน 509 รายการ
ลำดับ สถานะ รหัส ชื่อ สถานที่ใช้งาน ผู้รับผิดชอบ วันที่ตรวจ ผู้ตรวจ
1 ใช้ได้ 59040040-0001040-0001-0013538 เก้าอี้ เก้าสำรับรับรองแขกประจำโต๊ะคณบดี สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์-พัทลุง นางเกษร อินทนะนก
2 ใช้ได้ 59040040-0001040-0001-0013539 เก้าอี้ เก้าสำรับรับรองแขกประจำโต๊ะคณบดี สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์-พัทลุง นางเกษร อินทนะนก
3 ใช้ได้ 59040040-0002040-0002-0010131 โต๊ะ โต๊ะคอมพิวเตอร์สำหรับนั่งทำงานพร้อมเก้าอี๊ของสายคณาจารย์ประจำสาขาวิชาตามเกณสภาพยาบาล สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์-พัทลุง นางเกษร อินทนะนก
4 ใช้ได้ 59040040-0002040-0002-0010132 โต๊ะ โต๊ะคอมพิวเตอร์สำหรับนั่งทำงานพร้อมเก้าอี๊ของสายคณาจารย์ประจำสาขาวิชาตามเกณสภาพยาบาล สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์-พัทลุง นางเกษร อินทนะนก
5 ใช้ได้ 59040040-0002040-0002-0010133 โต๊ะ โต๊ะคอมพิวเตอร์สำหรับนั่งทำงานพร้อมเก้าอี๊ของสายคณาจารย์ประจำสาขาวิชาตามเกณสภาพยาบาล สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์-พัทลุง นางเกษร อินทนะนก
6 ใช้ได้ 59040040-0002040-0002-0010134 โต๊ะ โต๊ะคอมพิวเตอร์สำหรับนั่งทำงานพร้อมเก้าอี๊ ของสายคณาจารย์ประจำสาขาวิชาตามเกณสภาพยาบาล สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์-พัทลุง นางเกษร อินทนะนก
7 ใช้ได้ 59040040-0002040-0002-0010135 โต๊ะ โต๊ะคอมพิวเตอร์สำหรับนั่งทำงานพร้อมเก้าอี๊ของสายคณาจารย์ประจำสาขาวิชาตามเกณสภาพยาบาล สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์-พัทลุง นางเกษร อินทนะนก
8 ใช้ได้ 59040040-0002040-0002-0090023 ชุดโต๊ะทำงาน ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ยีห้อ PRELUDE รุ่น MOTION ขนาด 180x180x75 cm. สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์-พัทลุง นางเกษร อินทนะนก
9 ใช้ได้ 59040040-0002040-0002-0090024 ชุดโต๊ะทำงาน ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ยีห้อ mono ขนาด 175x80x75 cm. สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์-พัทลุง นางเกษร อินทนะนก
10 ใช้ได้ 59040040-0002040-0002-0090025 ชุดโต๊ะทำงาน ชุดโต๊ะทำงานไม้ขาเหล็กพร้อมเก้าอี้ลิ้นชักยีห้อ mono ขนาด 120x60x75 cm. สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์-พัทลุง นางเกษร อินทนะนก
11 ใช้ได้ 59040040-0004040-0004-0010037 ตู้เก็บเอกสาร / ตู้ล๊อคเกอร์ ตู้เก็บเอกสารเตี้ย 2 บานเปิด ตู้เอกสารยี่ห้อ PRELUDE รุ่น Prelude-TCL-P810 ขนาด 80 x 40 x 83 cm. สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์-สงขลา นางเกษร อินทนะนก
12 ใช้ได้ 59040040-0004040-0004-0010038 ตู้เก็บเอกสาร / ตู้ล๊อคเกอร์ ตู้เก็บเอกสารสูง 2 บานเปิดล่าง-บนชั้นโล่ง ยี่ห้อ PRELUDE ขนาด 80x40x160 cm. สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์-สงขลา นางเกษร อินทนะนก
13 ใช้ได้ 59040040-0004040-0004-0010039 ตู้เก็บเอกสาร / ตู้ล๊อคเกอร์ ตู้เก็บเอกสาร 2 บานตู้เอกสารยี่ห้อ PRELUDEเปิดรุ่น Prelude TCL-P1210ขนาด 120 x 40 x 89 cm. สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์-สงขลา นางเกษร อินทนะนก
14 ใช้ได้ 59040040-0004040-0004-0010040 ตู้เก็บเอกสาร / ตู้ล๊อคเกอร์ ตู้เก็บเอกสารชั้นโล่งด้านบน และด้านล่างเป็นตู้บานเปิดสองบาน - ผลิตจากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดปิดผิวเมลามีน - ขนาด 80 x 40 x 156 cm. สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์-พัทลุง นางเกษร อินทนะนก
15 ใช้ได้ 59040040-0004040-0004-0010041 ตู้เก็บเอกสาร / ตู้ล๊อคเกอร์ ตู้เก็บเอกสารชั้นโล่งด้านบน และด้านล่างเป็นตู้บานเปิดสองบาน - ผลิตจากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดปิดผิวเมลามีน - ขนาด 80 x 40 x 156 cm. สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์-พัทลุง นางเกษร อินทนะนก
16 ใช้ได้ 59040040-0004040-0004-0010042 ตู้เก็บเอกสาร / ตู้ล๊อคเกอร์ ตู้เก็บเอกสารชั้นโล่งด้านบน และด้านล่างเป็นตู้บานเปิดสองบาน - ผลิตจากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดปิดผิวเมลามีน - ขนาด 80 x 40 x 156 cm. สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์-พัทลุง นางเกษร อินทนะนก
17 ใช้ได้ 59040040-0004040-0004-0010043 ตู้เก็บเอกสาร / ตู้ล๊อคเกอร์ ตู้เก็บเอกสาร 2 บานประตู พร้อมกุญแจล็อก - ผลิตจากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดปิดผิวเมลามีน - ขนาด 80 x 40 x 81 ซม. สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์-พัทลุง นางเกษร อินทนะนก
18 ใช้ได้ 59040040-0004040-0004-0010044 ตู้เก็บเอกสาร / ตู้ล๊อคเกอร์ ตู้เก็บเอกสาร 2 บานประตู พร้อมกุญแจล็อก - ผลิตจากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดปิดผิวเมลามีน - ขนาด 80 x 40 x 81 ซม. สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์-พัทลุง นางเกษร อินทนะนก
19 ใช้ได้ 59040040-0006040-0006-0010048 ตู้ ตู้อเนกประสงค์สำหรับวางไมโครเวฟ เก็บจานและแก้ว สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์-พัทลุง นางเกษร อินทนะนก
20 ใช้ได้ 59040040-0013040-0013-0010047 โทรศัพท์ โทรศัพท์สำนักงาน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์-พัทลุง นางเกษร อินทนะนก