597,892,696 บาท

คำของบ ปี 2567

1,630,419,100 บาท

ได้รับจัดสรร ปี 2567

0 บาท

ได้รับอนุมัติ ปี 2567

0 บาท

เบิกจ่าย ปี 2567

กราฟเปรียบเทียบงบประมาณประจำปี

เบิกจ่ายเปรียบเทียบกับแผนเบิกจ่าย ประจำปี2567

 • ตุลาคม 0 /53,092,314
  พฤศจิกายน 0 /424,279,754
  ธันวาคม 0 /61,219,004
  มกราคม 0 /47,808,244
  กุมภาพันธ์ 0 /35,979,532
  มีนาคม 0 /64,767,822
  เมษายน 0 /434,473,432
  พฤษภาคม 0 /33,839,432
  มิถุนายน 0 /64,226,282
  กรกฎาคม 0 /41,567,212
  สิงหาคม 0 /36,628,611
  กันยายน 0 /65,192,961

รายงานเปรียบเทียบการเบิกจ่ายตามหมวดการจ่าย ปีงบประมาณ 2567

รายงานเปรียบเทียบการเบิกจ่ายตามหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2567