597,892,696 บาท

คำของบ ปี 2567

1,630,419,100 บาท

ได้รับจัดสรร ปี 2567

1,630,419,100 บาท

ได้รับอนุมัติ ปี 2567

562,895,976 บาท

เบิกจ่าย ปี 2567

กราฟเปรียบเทียบงบประมาณประจำปี

เบิกจ่ายเปรียบเทียบกับแผนเบิกจ่าย ประจำปี2567

 • ตุลาคม 3,555,873 /57,555,300
  พฤศจิกายน 517,308,563 /428,589,500
  ธันวาคม 11,557,807 /66,550,000
  มกราคม 10,479,260 /52,606,000
  กุมภาพันธ์ 7,528,587 /40,907,400
  มีนาคม 9,470,422 /115,615,000
  เมษายน 2,987,164 /440,795,600
  พฤษภาคม 0 /85,161,600
  มิถุนายน 0 /70,739,500
  กรกฎาคม 0 /102,889,000
  สิงหาคม 0 /43,060,800
  กันยายน 0 /125,949,400

รายงานเปรียบเทียบการเบิกจ่ายตามหมวดการจ่าย ปีงบประมาณ 2567

รายงานเปรียบเทียบการเบิกจ่ายตามหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2567