228,950,760 บาท

คำของบ ปี 2567

734,000 บาท

ได้รับจัดสรร ปี 2567

548,000 บาท

ได้รับอนุมัติ ปี 2567

0 บาท

เบิกจ่าย ปี 2567

กราฟเปรียบเทียบงบประมาณประจำปี

เบิกจ่ายเปรียบเทียบกับแผนเบิกจ่าย ประจำปี2567

 • ตุลาคม 0 /0
  พฤศจิกายน 0 /0
  ธันวาคม 0 /0
  มกราคม 0 /0
  กุมภาพันธ์ 0 /0
  มีนาคม 0 /0
  เมษายน 0 /0
  พฤษภาคม 0 /0
  มิถุนายน 0 /0
  กรกฎาคม 0 /50,000
  สิงหาคม 0 /100,000
  กันยายน 0 /50,000

รายงานเปรียบเทียบการเบิกจ่ายตามหมวดการจ่าย ปีงบประมาณ 2567

รายงานเปรียบเทียบการเบิกจ่ายตามหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2567