กราฟเปรียบเทียบจำนวนครุภัณฑ์ตามประเภทและหน่วยงาน

รายงานการตรวจครุภัณฑ์ประจำปี 2566

  ปีงบประมาณที่จัดซื้อ 2567 33/1,734 รายการ
  ปีงบประมาณที่จัดซื้อ 2566 3,355/5,253 รายการ
  ปีงบประมาณที่จัดซื้อ 2565 6,839/9,071 รายการ
  ปีงบประมาณที่จัดซื้อ 2564 10,976/19,648 รายการ
  ปีงบประมาณที่จัดซื้อ 2563 5,298/9,303 รายการ
  ปีงบประมาณที่จัดซื้อ 2562 2,296/6,108 รายการ
  ปีงบประมาณที่จัดซื้อ 2561 1,730/3,092 รายการ
  ปีงบประมาณที่จัดซื้อ 2560 2,792/3,984 รายการ
  ปีงบประมาณที่จัดซื้อ 2559 4,314/6,056 รายการ
  ปีงบประมาณที่จัดซื้อ 2558 4,489/7,083 รายการ
  ปีงบประมาณที่จัดซื้อ 2557 2,257/7,210 รายการ
  ปีงบประมาณที่จัดซื้อ 2556 3,351/5,100 รายการ
  ปีงบประมาณที่จัดซื้อ 2555 2,141/3,704 รายการ
  ปีงบประมาณที่จัดซื้อ 2554 8,044/16,240 รายการ
  ปีงบประมาณที่จัดซื้อ 2553 455/1,252 รายการ
  ปีงบประมาณที่จัดซื้อ 0/7 รายการ

ระบบสารสนเทศ